Om oss

Om oss

CE-märkt och läkemedelsfri behandling mot kronisk migrän och rinit

Ozilia® är en CE-märkt nervmodulerande behandlingsteknik mot kronisk migrän och rinit. Enligt en vetenskaplig studie visar behandlingen en signifikant minskning av antalet dagar med huvudvärk och dagar med migrän hos vuxna patienter med medelsvår och svår kronisk migrän.

Studien visar även att Ozilia® har en ihållande behandlingseffekt och att behandlingen tolereras väl med få oväntade biverkningar. Detta gör att den unika behandlingen, som inte är läkemedelsbaserad, skiljer sig från andra förebyggande behandlingar på marknaden också genom sin gynnsamma biverkningsprofil.

Ozilia®-behandlingen tar sammanlagt cirka 20 minuter att utföra och kan genomföras av antingen läkare eller sjuksköterska. Systemet består av en kateter som kopplas till en kontrollenhet. På katetern finns en ballong monterad, som placeras i patientens näshåla och blåses upp med luft. Med hjälp av kontrollenheten påbörjas sedan en kinetisk oscillerande stimulering med en bestämd frekvens. Lufttrycket, amplituden och frekvensen som ballongen vibrerar med har optimerats för bästa effekt för respektive indikation. Efter cirka tio minuter visar kontrollenheten att behandlingen är slutförd för ena näsborren. Därefter behandlas andra näsborren på samma sätt.

Ozilia® har under tio år utvecklats och patenterats av Chordate Medical, ett svenskt medtech-bolag som är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

xavier-mouton-photographie-ry_sD0P1ZL0-unsplash

Vanliga frågor och svar

Kan Ozilia™ behandla migrän?

Ozilia™ Migraine är CE-märkt vilket innebär att den uppfyller kraven på klinisk effekt och säkerhet för behandling av vuxna med kronisk migrän enligt det europeiska direktivet för medicintekniska produkter.

Ja. Ozilia™ Migraine är en CE-märkt behandling mot kronisk migrän och kronisk rinit. CE-märkningen innebär att Ozilia™ uppfyller kraven på klinisk effekt och säkerhet för kronisk migrän och kronisk rinit i det europeiska direktivet för medicintekniska produkter.

Behandlingen tar 20 minuter totalt.

Från de kliniska studier som genomförts har inga oväntade bieffekter rapporterats, men under behandlingen upplever en del patienter obehag eller att det gör lite ont (vid första behandlingen), ett något ökat tårflöde, ett behov att nysa och tillfällig domning i överläppen.

Effekten av behandlingen mot kronisk migrän är individuell, och når full verkan i olika takt från patient till patient.